Telefon  502 686 688

Email  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jak dbać o stan powietrza w pomieszczeniach recepturowych?

Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 30 września 2002 roku w sprawie szczególnych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki, urządzenia i pomieszczenia do przechowywania i sporządzania leków oraz wyrobów farmaceutycznych podlegają określonym przepisom. Duże znaczenie ma jakość powietrza. Jak można ją poprawić?

 

Wymagania stawiane pomieszczeniom recepturowym

Izba recepturowa (receptura) jest to pomieszczenie do przygotowywania leków, które nie wymagają środowiska jałowego. Musi być wyposażona w meble odporne na działanie środków kwasoodpornych i dezynfekcyjnych. Natomiast izba recepturowa jałowa (aseptyczna) służy do przyrządzania leków w warunkach jałowych. Oprócz specjalnych mebli laboratoryjnych powinna być wyposażona w komorę (lożę) laminarną o klasie czystości A według wymagań GMP, która jest odpowiednia przez czystość pyłową klasy ISO 5 według normy PN-EN ISO 14644-1:2016-03E. Dostęp od korytarza apteki do izby recepturowej możliwy jest przez śluzę zamykaną od strony korytarza przez szczelne drzwi, najlepiej z kontrolowaną możliwością dostępu. Mycie i dezynfekowanie szkła oraz utensyliów aptecznych odbywa się w zmywalni, która połączona jest z izbą recepturową jałową.

Odpowiednie filtrowanie powietrza

Wytwarzanie sterylnych produktów wymaga filtrowania powietrza w takiej ilości, aby utrzymywało się nadciśnienie i przepływ powietrza do pomieszczeń o niższej klasie czystości. Różnica ciśnień między sąsiednimi pomieszczeniami o różnych klasach czystości powinna wynosić 10 ÷ 15 Pa. Śluzy wyposaża się w systemy blokad wewnętrznych i sygnały ostrzegawcze, które będą zabezpieczały przez otwieraniem wielu drzwi jednocześnie. Przepływ powietrza musi być tak przeprowadzany, aby nie mieszał cząstek pochodzących od ludzi, maszyn, produktów i stref podwyższonego ryzyka. W pokojach recepturowych można zamontować specjalne oczyszczacze powietrza, które będą niwelować kurz, wirusy, bakterie i alergeny mogące wpływać na pracę osób przebywających w pomieszczeniu. Dobry oczyszczacz poprawia efektywność pracowników oraz jakość wytwarzanych leków recepturowych.

Znaczenie komory laminarnej

Izba do sporządzania leków homeopatycznych, zmywalnia i pozostałe pomieszczenia muszą być wyposażone w odpowiednie urządzenia wentylacyjne, które zapewnią co najmniej minimalną krotność wymiany powietrza. Niezbędne są termometry i higrometry umieszczone tam, gdzie się sporządza i przechowuje produkty lecznicze oraz wyroby medyczne. Do pracy w warunkach sterylnych potrzebna jest także komora laminarna, czyli urządzenie pracujące na podstawie warstwowego (laminarnego) przepływu powietrza, które poddawane jest filtracji za pomocą filtra HEPA (ang. high efficiency particulate air filter), czyli wysokowydajnego filtra zanieczyszczeń stałych. Dodatkowo stosuje się w nich lampy ultrafioletowe UV-C tworzące barierę ochronną zapobiegającą przenikaniu grzybów, bakterii i innych zanieczyszczeń unoszących się w powietrzu. Tylko w ten sposób można stworzyć całkowicie sterylne środowisko pracy do produkcji leków recepturowych.